Natural Movement Brenne – metoden (NMB)

Velkommen til Academy of Natural Movement

Vi er et akademi med fokus på kroppens muskelbalanse. Vi er opptatt av, og jobber med ulike reaksjons -og spenningsmønstre som kan oppstå i kroppen, og begrense kroppens bevegelsessystem. 

Målet er å få et optimalt bevegelsesmønster.

For terapeuter

Vi kurser til Holdningsterapeut og sertifiserte Natural Movement terapeuter. 

Kursene er for deg som vil lære mer om hvordan ulike spenningsmønster i kroppen dannes og hvordan dette kan begrense bevegelse, pust og vår psykomotorikk.

Kursene kan gi deg et nyttig verktøy og en mer helhetlig forståelse av kroppen.

For klienter

Vi tilbyr klientbehandling i denne metoden, til deg som har kroniske muskel- og skjelettplager, arr etter operasjoner og skader, bedring av sirkulasjon m.m

Vår filosofi: naturlig bevegelse i kroppen, naturlig bevegelse i livet.