NMB- Metoden, en helhetlig behandlingsmetode.

Natural Movement Brenne- metoden ( NMB) Er en helhetlig behandlingsmetode som brukes ved  muskel- og skjelett plager, skader, ARR m.m. Metoden løsner på muskelkontraksjoner i korte/ spente muskler for så å aktivere svak muskulatur andre steder i kroppen. Slik balanseres samspillet mellom muskler, ledd og nervesystem, inkludert bindevevet. Feilstillinger og dysfunksjoner i kroppen blir rettet […]

HOLDNINGSTERAPEUT ! Kurs i musklenes ulike spenningsmønstre og kroppens balansesystem.

  Lær hvordan du gjenoppretter kroppens naturlige bevegelsesmønster ved hjelp av individuelt tilpassede øvelser og manuelle teknikker (NMB), som bringer tilbake flyt ved å normaliserer muskeltonus i overspent og underspent muskulatur. Kurs i musklenes ulike reaksjons- og spenningsmønstre, body reading, psykomotorikk, typologi, bevegelsesmønstre, holdning og respirasjonsdiagnostikk. Kursene tar for seg et helhetlig behandlingssystem, og er delt […]