Naturlig holdning-riktig tyngdepunkt og balanse i kroppen.

Holdningsøvelser1

Når musklene danner spenningsmønstre i kroppen, vil kroppens tyngde og balansepunkt lett forskyve seg. Da blir muskelbalansen, kroppens bevegelses sans, den Kinestetisk sans forstyrret samt refleksfunksjonene forstyrres.

Da forskyves kroppens tyngde – og balansepunktet seg. Kroppen reagerer ved å aktivere kompensatoriske muskler. Slik dannes ulike spenningsmønstre, spenningskjeder som forplanter seg og forstyrrer bevegelsesmønstret og pustemønsteret.

Med et Holdningsprogram med øvelser som løsner på spenninger i de kompensatoriske muskler vil holdningsmuskler klare å aktivere seg igjen. Da får kroppen tilbake sitt riktige tyngdepunkt, i

framfoten og balansen i kroppen bedres.