Naturlig holdning-riktig tyngdepunkt og balanse i kroppen.

Holdningsøvelser1

 

Naturlig Holdning!

Riktig tyngdepunkt og balanse i kroppen.

Det er viktig at du har riktig tyngdepunkt i kroppen når du står og er i bevegelse.

Kroppens balansepunkt er det spesifikke området i kroppen der ”alle ting” samler seg i en slags balanse. Riktig balansepunkt bevirker til at feilaktig kompensatorisk muskulatur kan slippe, slik at alle kroppens muskler kan oppnå optimal tonus.

Å ha god kontroll på, og en riktig forståelse av kroppens balanse- og tyngdepunkt er veldig viktig, fordi disse to er gjensidig avhengig av hverandre, og en forutsetning for å kunne ha et velfungerende bevegelsesmønster.

Riktig tyngdepunkt i kroppen har du når du har tyngdepunktet på framfoten i føttene og balansepunktet litt under navlen rett ovenfor m. pyramidalis.

Når du står med riktig balanse- og tyngdepunkt vil du oppleve en ”oppdrift” av ryggsøylen, fra sacrum til skallebasis. Det kan føles litt som om du retter deg opp og blir noen millimeter/centimeter høyere. Det som tidligere har trukket ryggraden sammen, vil nå gi slipp.

Musculus Pyramidalis er en liten muskel med en stor funksjon i kroppen. Muskelen har en viktig funksjon for balansen mellom fleksjon- og ekstensjonsmekanismen i kroppen.

Muskelen har sitt utspring på symfysen/os pubis, og fester på linea alba, og fungerer som en tensoren til linea alba. Sammen med denne senestripen/bindevevslinjen, sørger en aktiv m. pyramidalis for å ”dra kroppen fremover”, med det resultatet at det skjer en justering av bekken/bekkenbunnen, som igjen sørger for at vi lettere får tyngdepunktet på framfoten, og ikke på hælen når vi står, går og løper.

Dette vil gi en bedre belastning på føtter, ben, knær, bekken og rygg.

Sammen med linea alba fungerer m. pyramidalis som en stemmeskrue, eller spennregulator, på framsiden av kroppen. Funksjonen til denne muskelen (m. pyramidalis) er å stå i et sunt spenn 24 timer i døgnet. (To andre muskler som også har en lignende spenn-grad er ytre- og indre ringmuskel, m.sphincter ani externus og m. sphincter ani internus).

Hos små barn er m. pyramidalis naturlig aktiv frem til 8-9-års alder, men deretter avtar tonusen til denne muskelen, blant annet fordi vi sitter for mye. Også andre situasjoner kan påvirke tonusen av denne muskelen, for eksempel når barn trekker seg sammen og gjør seg mindre, hvis de blir redde.

Lær hvordan du trener opp riktig tyngdepunktet og balansepunkt i kroppen, gjennom et program med holdningsøvelser som re-aktiverer den motoriske utviklingen fra barn til voksen. Fra ulike posisjoner (liggende til krypende og sittende). På denne måten blir en rekke muskelsystemer i bekken, buk og andre steder i kroppen aktivert.

Holdningsøvelsene, fra liggende – krypende – sittende kommer fra Dispokinesis metode, utviklet av fysioterapeut og pianist GO van de Klashorst. Metoden har blant annet hjulpet musikere å få bedre spilleteknikker og dermed unngå muskulære plager.

http://www.dispokinesis.de/dispokinesis/g-o-van-de-klashorst.html

På Niek Brouws institutt I Nederland har de et eget program der de blant annet underviser terapeuter, sangpedagoger og sangere i holdningsøvelser: http://curatiefenpreventief.nl/