Kurs

«Holdningsterapeut»

KURS I MUSKLENES ULIKE REAKSJONS-
OG SPENNINGSMØNSTRE

Et spennende og annerledes kurs i kroppens reaksjons-og spenningsmønstre, body reading, psykomotorikk, typologi og holdning. Effektive behandlingsmetoder, øvelser og manuelle teknikker. Kursene tar for seg et helhetlig behandlingssystem, og er delt opp i grunnkurs og videregående kurs. Dette er en videregående utdannelse i Natural Movement for fagpersoner som jobber med muskel- og skjelettplager, psykisk helse, psykomotorikk, bevegelseslære, trening m.m.

 

Klikk her