Grunnkurs Holdningsterapeut

Kurs i musklenes ulike spenningsmønstre og muskelbalansen i kroppen

AL_PL_kjedene

Lær hvordan du gjenoppretter kroppens naturlige bevegelsesmønster ved hjelp av individuelt tilpassede øvelser og manuelle teknikker (NMB), som bringer tilbake flyt ved å normaliserer muskeltonus i overspent og underspent muskulatur.

Kurs i musklenes ulike reaksjons- og spenningsmønstre, body reading, psykomotorikk, typologi, bevegelsesmønstre, kroppens muskel balanse, holdning og respirasjonsdiagnostikk.

Kursene tar for seg et helhetlig behandlingssystem, og er delt opp i grunnkurs og videregående kurs.

Dette er en videregående utdannelse i Natural Movement for fagpersoner som jobber: med muskel- og skjelettplager, psykisk helse, psykomotorikk, utbrenthet/me, pust, bevegelseslære, trening m.m.

Kursene er bygget på kunnskap fra: G.D.S- metoden og metoden til den nederlandske legen Niek Brouw.
Holdningsøvelsene, dispokinetisk metode, er utviklet av fysioterapeut og pianist G. O.  Klashorst.

Det er utviklet to lærebøker som følger kursene.

Praktisk informasjon:

Kurset tar for seg et helhetlig behandlingssystem, som gir en grunnforståelse om hvordan man kan gjenopprette kroppens naturlige bevegelsesmønstre.

Grunnkurset er delt opp i modul 1 og modul 2 i behandlingsformen Natural Movement. Ved godkjent og gjennomført modul 1 og modul 2 blir man godkjent Holdningsterapeut.

GRUNNKURS MODUL 1

Du lærer det grunnleggende for hvordan et muskulært reaksjonsmønster kan danne ulike plager og symptomer som oppstår i kroppen og hvor viktig det er med riktig tyngde- og balansepunkt i kroppen for å ha et optimalt puste- og bevegelsesmønster.

I den praktiske delen av kurset, får du personlig veiledning i hvordan løsne på dine egne spenninger/plager gjennom øvelser, som er skreddersydd for deg.

GRUNNKURS MODUL 2.

Bygger på del 1, men går i dybden i behandlingsmetoden. Du lærer hvordan behandlingsmetodikken Natural Movement kan brukes i din klient praksis. Det er utviklet en lærebok for grunnkurs del 2.

GRUNNKURSET VIL GI DEG INNGÅENDE KUNNSKAP OM:

Musklenes gjennom seks muskel- og leddkjeder/bevegelseskjeder

http://www.meretebrenne.com/muskel-og-leddkjeder/

Psykomotorikk/ typologi

http://www.meretebrenne.com/psykomotorikk-og-typologi/

Holdning/ balanse- og tyngdepunkt

http://www.meretebrenne.com/kroppens-stemmeskrue/

Body reading

http://www.meretebrenne.com/manuelt-behandlingssystem-diagnostikk-og-body-reading/

Pust/ respirasjonsdiagnostikk

http://www.meretebrenne.com/optimal-pust/

Uttøyning/uttøyningsøvelser

http://www.meretebrenne.com/uttoyning-og-uttoyningsovelser/

Arrvev

PRAKTISK INFORMASJON OM GRUNNKURSET:

 Modul 1.                                                                         Modul 2.

Går over 2 hele dager og 1 kveld x 2 :                  Går over 2 hele dager og 1 kveld x 3:

(totalt 4 hele dager og to kvelder)                         ( totalt 6 dager og kvelder)

Etter modul 2 følger en praksisperiode på 2-3 måneder og en avsluttende teoretisk og praktisk eksamen.

KURSDATOER FOR GRUNNKURSET MODUL 1.

Ny kurs 2021

KURSDATORER FOR GRUNNKURS MODUL 2. 

Ny kurs 2021

KURSTED:  Oslo

NB! Minimum 5, maks 12 deltagere

Pris grunnkurs modul 1: kr. 8000,-   Pris grunnkurs modul 2: kr. 11500,-

Betalingen kan deles opp i to avdrag.

 Ved påmelding av del 2 før del 1 er avsluttet, er prisen kr. 10500,-

I grunnkurs del 2 er lærebok inkludert

Påmelding er bindene og registreres ved innbetaling av depositum på kr. 1500 til konto: 16440347979. Ved avmelding refunderes ikke depositumet. Resten av beløpet faktureres med frist 15 dager før første kursdato.

Bekreft registreringen ved å sende kursdato og kontaktinfo til: info@naturalmovement.no

Se mer informasjon om Natural Movement metoden og om vidregående kurs: www.naturalmovement.no

Spørsmål? Kontakt meg på mail:

info@naturalmovement.no eller mobil: 91583276

Se også referanser fra kursdeltager og klienter 

VELKOMMEN TIL KURS!

VIDEREGÅENDE KURS – sertifisert Natural Movement Therapist

For å kunne begynne på videregående kurs må du ha fulført grunnkurs med praksisperiode og bestått eksamen.

Kurset er for: 

Fysioterapeuter/manuellterapeuter, massører/terapeuter, osteopater eller andre fagpersoner / terapeuter
som har medisin grunnfag.

På kurset får du inngående kunnskap om:

Manuelt behandlingsystem

Dypdykk i body reading

Diagnostikk i behandling

Praktisk informasjon om videregående kurs:

Videregående kurs (to parallelle kurs) går over 3 x 2 dager (onsdag og torsdag eller lørdag og søndag)
med en praksisperiode og en avsluttende teoretisk og praktisk eksamensdag. Ved bestått eksamen og
praksisperiode, så blir man sertifisert Natural Movement Therapist.

Kursdatoer for videregående: Høst 2018

 Kurssted: 

Adressen kommer vi tilbake til nærmere første kurshelg.  NB! Maks 12 plasser

 Pris for videregående kurs: 

kr. 10.500,- Lærebok inkludert i prisen. Påmelding er bindende og registreres ved innbetaling av depositum
på kr. 2.500,- til konto: 16440347979. Så raskt som mulig. (Resten av beløpet  faktureres med frist 14 dager
før første kursdag).

Mer informasjon om kursholder Merete Brenne  og Academy Natural movement

Vi holder også kurs for faggrupper i hele Norge. Ta kontakt for mer informasjon!

Spørsmål? Kontakt meg gjerne på: 

Mail: merbrenn@online.no / Mobil: 915 83 276

Velkommen til kurs!

 

Kurs i musklenes ulike spenningsmønstre og muskelbalansen i kroppen