NMB- Metoden, en helhetlig behandlingsmetode.

Manuelle_teknikker

NMB- Metoden

En helhetlig behandlingsmetode. Som behandler Symptomer/ vondter, kroniske muskel- og skjelett plager, skader, arr m.m.

Metoden løsner på muskel kontraksjoner i korte/ spente muskler for så å aktivere svak muskulatur andre steder i kroppen. Slik balansers samspille mellom muskler og ledd i kroppen.

Vi bruker  NMB- teknikk, myk bløtvevs teknikk.

Når vi løsner på en overspent/ kort stram muskel.  Løsner vi ikke bare lokalt men vi  løsner på hele spenningsretningen som har fått lov til å  forplantet seg gjennom kroppen.  Klienten ligger
i en behandlingsposisjon for den spenningen som skal løsnes på. slik at behandlingen også frigjør spenninger andre steder i kroppen.

Dette er en utrolig effektiv måte å behandle på. Man kan oppleve at skjevheter og feilstillinger i kroppen rettes opp.
Og det er ikke bare eksempelvis den vonde skulderen som klienten kom for som har blitt bedre, men andre deler
av kroppen har også sluppet spenninger og smerter.

Dette er et fantastisk behandlingssystem å jobbe med, som gir meget gode resultater. Rekkefølgen på hvilken spenning
terapeuten behandler er helt avgjørende for resultatet.

Uttøyningsøvelser og holdningsøvelser
Klientbehandlinger kombineres med et hjemmeprogram med øvelser for kjedene, uttøyningsøvelser og holdningsøvelser
gir best resultat. Klienter som får denne behandlingskombinasjonen får et svært gode, og varig resultater. Disse klientene
blir også ofte raskere symptom- og smertefrie.

Referanser fra kursdeltager og klienter:
http://www.meretebrenne.com/referanser/

 

Diagnostikk i behandling:

Resultatet av en behandlingsserie er helt avgjørende for hvor god diagnostikk du stiller.
Du lærer hva du skal se etter og hvordan du kan bruke informasjonen du får.

 

Body reading:

Lær å les bevegelsesmønstre og spenningsmønstre.

Lær å les de ulike typologiene.

Respirasjonsdiagnostikk, forskjellige pustemønstre.

Balansepunkt og tyngdepunkt i kroppen.

Lær å les hvor det finnes overspent – og underspent muskulatur i kroppen.