Manuelle teknikker NMB- Metoden, diagnostikk og body reading

 Manuelle_teknikker

NMB- Metoden

Du lærer et helhetlig behandlingssystem. Symptombehandling, kroniske
muskel- og skjelett, belastningsplager, skader, arr m.m. Når det utføres manuell behandling på kjedene i kroppen
brukes myke bløtvevs teknikker. Hvis en kjede blir stram og dominerende, hemmer den andre kjeder og andre
bevegelser i kroppen. Den låser kroppen i forskjellige spenningsmønstre og reaksjonsmønstre. Behandlingen
går ut på å frigjøre låste spenningsmønster.

Uansett hvilken plage eller symptomer klienten kommer for, lærer man å behandle muskulatur, ledd og
bindevevsforbindelser i den kjeden som dominerer mest i hver kroppsdel. Med andre ord, man behandler den
kjeden som er strammest. Smerten og symptomene sitter sjelden i den dominerende kjeden, men viser seg som
regel i den antagonistiske kjeden; kjeden med motsatt funksjon.

Skal man løsne på en stram og dominerende kjede løsner man ikke bare lokalt, men i hele kjeden. Klienten ligger
i en behandlingsposisjon som forlenger hele den kjeden som behandles. Det frigjøres ikke bare spenninger lokalt,
men også andre steder i kroppen. Dette gjentas for hver nye spenning du jobber på.

Dette er en utrolig effektiv måte å behandle på. Man kan oppleve at skjevheter og feilstillinger i kroppen rettes opp.
Og det er ikke bare eksempelvis den vonde skulderen som klienten kom for som har blitt bedre, men andre deler
av kroppen har også sluppet spenninger og smerter.

Dette er et fantastisk behandlingssystem å jobbe med, som gir meget gode resultater. Rekkefølgen på hvilke kjeder
terapeuten behandler er helt avgjørende for resultatet.

Uttøyningsøvelser og holdningsøvelser
Klientbehandlinger kombineres med et hjemmeprogram med øvelser for kjedene, uttøyningsøvelser og holdningsøvelser
gir best resultat. Klienter som får denne behandlingskombinasjonen får et svært gode, og varig resultater. Disse klientene
blir også ofte raskere symptom- og smertefrie.

Referanser fra kursdeltager og klienter:
http://www.meretebrenne.com/referanser/

 

Diagnostikk i behandling:

Resultatet av en behandlingsserie er helt avgjørende for hvor god diagnostikk du stiller.
Du lærer hva du skal se etter og hvordan du kan bruke informasjonen du får.

 

Body reading:

Lær å les bevegelsesmønstre og spenningsmønstre.

Lær å les de ulike typologiene.

Respirasjonsdiagnostikk, forskjellige pustemønstre.

Balansepunkt og tyngdepunkt i kroppen.

Lær å les hvor det finnes overspent – og underspent muskulatur i kroppen.