NMB- Metoden, en helhetlig behandlingsmetode.

Manuelle_teknikker

Natural Movement Brenne- metoden ( NMB)

Er en helhetlig behandlingsmetode som brukes ved behandling av muskel- og skjelett plager, skader, arr m.m.

Med metoden strekker vi ut muskelkontraksjoner i korte og spente muskler for så å aktivere svak og strukket muskulatur andre steder i kroppen.

Ved å løsne på en overspent/ stram muskel, oppnår vi ikke bare en lokal effekt, men det skjer en kaskadeeffekt slik at en hel spenningsretning blir løsnet på.

Slik stimuleres den kinestetiske sans (muskel- og leddsansen). Muskel- og leddfunksjonen bedres, svak bevegelse aktiveres og sirkulasjonen økes samtidig i blod- og lymfesystemet.

Feilstillinger og dysfunksjoner i kroppen rettes opp, slik at det kan oppnås et optimalt bevegelsesmønster og pustemønster.

Stress reduseres, som igjen kan føre til at et overaktivt nervesystem roes ned.

ARRBEHANDLING

Ved arrbehandling jobber vi rett på det skadede vevet ved å strekke det ut i den strekkretningen skaden har oppstått.

Selve behandlingen foregår ved at klienten ligger i en bestemt behandlingsposisjon for den aktuelle spenningsretningen som skal løsnes på. Klienten kan da oppleve at behandlingen også frigjør spenninger andre steder i kroppen.

Mange opplever at skjevheter og feilstillinger i kroppen rettes opp til en bedre holdning,

Dette er en behandlingsmetode som mange klienter har stor glede av og som bidrar til en bedre funksjonell hverdag med et varig resultat.

Kombinert med denne behandlingsmetoden får klienter et skreddersydd hjemmeprogram med

Holdningsøvelser balanseøvelser, uttøyning- og strekkøvelser.

 Se info om øvelser

 Se: 

Naturlig holdning-riktig tyngdepunkt og balanse i kroppen.

 Se: 

Strekk- og uttøyningsøvelser