NMB- Metoden, en helhetlig behandlingsmetode.

Manuelle_teknikker

Natural Movement Brenne- metoden ( NMB)

Er en helhetlig behandlingsmetode som brukes ved  muskel- og skjelett plager, skader, ARR m.m.

Metoden løsner på muskelkontraksjoner i korte/ spente muskler for så å aktivere svak muskulatur andre steder i kroppen. Slik balanseres samspillet mellom muskler, ledd og nervesystem, inkludert bindevevet. Feilstillinger og dysfunksjoner i kroppen blir rettet opp, slik at du kan oppnå et optimalt bevegelsesmønster og pustemønster.

Ved å løsn på en overspent/ stram muskel,  oppnår vi ikke bare en lokal effekt, men det skjer en ringvirkning slik at hele spenningsretningen som har fått lov til å  forplantet seg gjennom kroppen, blir løsnet på.  Selve behandlingen foregår ved at klienten ligger i en behandlingsposisjon for den spenningen som skal løsnes på. Klienten kan også da oppleve at behandlingen frigjør spenninger andre steder i kroppen.

Mange opplever at skjevheter og feilstillinger i kroppen rettes opp gjennom å bli hjulpet til en bedre holdning, slik at eksempelvis ikke bare den vonde skulderen som klienten opprinnelig kom for har blitt bedre, men også andre deler av kroppen har sluppet vondter og smerter.

Dette er en behandlingsmetode som mange klienter har stor glede av og som bidrar til en bedre funksjonell hverdag.

Uttøyningsøvelser og holdningsøvelser
Klientbehandlinger kombinert  med et hjemmeprogram med øvelser for kjedene, uttøyningsøvelser og holdningsøvelser, har vist seg å gi best resultat. Klienter som får denne behandlingskombinasjonen
blir ofte raskere symptom- og smertefrie.

Referanser fra kursdeltager og klienter:
http://www.meretebrenne.com/referanser/

Diagnostikk i behandling:

På kursene lærer du å lese forskjellige typer spenningsmønstre som klienter kan ha. En riktig forståelse av spenningsmønstre er helt avgjørende for hvor godt resultat du oppnår.

Body reading:

Lær å avkode bevegelsesmønstre og spenningsmønstre.

Lær å gjenkjenne de ulike typologiene.

Lær om respirasjonsdiagnostikk og forskjellige pustemønstre.

Lær om viktigheten av riktig  balansepunkt og tyngdepunkt i kroppen.

Lær å lese hvor det finnes overspent – og underspent muskulatur i kroppen.