Muskel- og leddkjeder/spenningskjeder

PM_AM_PA_AP2

Muskel- og leddkjeder /Spenningskjeder.

Muskel- og leddkjedene er et helhetlig system, der muskler og ledd henger sammen gjennom 6 ulike spenningskjeder. Disse viser hvor i kroppen et spenningsmønster kan sette seg og begrense kroppens bevegelsesmønster, pustemønster og psykomotorikken vår.

Skjelettmusklene er kontraktile (sammentrekkbare) organer. Disse har som hovedoppgave og bevege kroppen. Det er i muskelcellene kontraksjonen starter. Når kontraksjonen ikke slipper, oppstår det spenninger og forstyrrer muskelbalansen i kroppen.

En kontrahert muskel vil over tid danne en spenningskjede. Dette oppstår når en eller flere muskler ikke slipper kontraksjonen sin, og spenningen forplanter seg. Musklenes kommunikasjon vil da bli forstyrret og det dannes overspent -og underspent muskulatur. Over tid vil dette utvikle seg til ulike spenningsmønstre.

Et spenningsmønster vil alltid følge en spenningsretning i kroppen som påvirker muskler og ledd i en bevegelsesretning.

Vi har 4 spenningskjeder som følger kroppen ytre bevegelser og

2 kjeder som følger kjernemuskulaturens bevegelser.

Kjedene følger kroppens 4 grunnbevegelser:

Fleksjon (bøy)

Ekstensjon (strekk)

Innoverrotasjon

Utoverrotasjon

 

Overspent- og underspent muskulatur :

En overspent muskel er en forkortet muskel som ikke har sluppet kontraksjonen sin. Over tid vil denne danne en strukket, svak muskel, gjerne i motsatt bevegelsessystem. Kommunikasjonen mellom musklenes samspill det agonistiske, antagonistiske blir forstyrret.

Hvor viser symptomene seg:

Symptomene viser seg i den kroppsdelen der muskel -og ledd er strukket og svakt, underspent.

Årsaken til symptomet sitter på motsatt side, gjerne i motsatt bevegelsessystem. Der vil muskelen være kontrahert og forkortet, overspent.

Ofte har klienten symptomer i deler av hele spenningskjeden, som viser at årsaken til en plage eller et symptom ikke bare sitter lokalt i kroppen, men gir utslag i hele bevegelsesmønsteret.

Spenningsmønstrene i kroppen:

-Reaksjonsmønstre

-Kompensatoriske mønstre

-Arrvev

Reaksjonsmønstre

«Psykomotorikk og Typologi»

I psykologien nevnes «flight-fightmekanismen and freeze» (flykt, sloss eller frys). Dette vises i kroppen som et muskulært avtrykk og viser hvilke bevegelser personene har reagert med.

Reaksjonsmønstre er delt inn i 6 hovedgrupper der sammenhengen mellom kropp og sinn vises gjennom 6 ulike spenningsutrykk.

Disse holder oss igjen og begrenser vår uttrykksform, følelser, spontanitet, kreativitet og vår indre og ytre struktur.

Kompensatoriske mønstre

« Naturlig holdning-riktig tyngdepunkt og balanse i kroppen «

Når musklene danner spenningsmønstre i kroppen, vil kroppens tyngde- og balansepunkt lett forskyve seg. Da blir muskelbalansen, kroppens bevegelsessans, den kinestetiske sans, samt refleksfunksjonene forstyrret.

Kroppens tyngde -og balansepunkt forskyves. Kroppen reagerer ved å aktivere kompensatoriske muskler. Slik dannes ulike spenningsmønstre og spenningskjeder som forplanter seg og forstyrrer bevegelsesmønstret og pustemønsteret.

Med et holdningsprogram med øvelser som løsner på spenninger i de kompensatoriske musklene, vil holdningsmuskler klare å aktivere seg igjen. Da får kroppen tilbake sitt riktige tyngdepunkt i framfoten og kroppens balanse bedres.

Arrvev

Arrvev etter operasjoner og fysiske skader.

Når vev blir skadet etter en operasjon, skade, strålebehandling etc. vil det skadde vevet/ arret danne bindevevsceller, fibroplaster.

Arrvev dannes i lærhuden, muskelvev eller annet bindevev som fascia.

I arrvev dannes det ofte mye fibroplaster og lite blodkapillærer, derfor vil arrvev hemme sirkulasjonsflyt i blod og lymfesystemet og begrense bevegelse.

Arrvev kan forårsake mange plager, som lett kan behandles med denne metoden.

AL_PL

IMG_1056

Les mer om Merete Brenne >