Muskel- og leddkjeder

PM_AM_PA_AP2

Muskel- og leddkjedene er et helhetlig bevegelsessystem, der sammenhengen mellom kropp og sinn vises gjennom forskjellige spenningsmønstre.

Bevegelsessystemet består av seks kjeder. Musklene i hver kjede følger en bevegelse fra hodet ut til armen, nedover kroppen og ut i føttene, og på den måten forbindes kroppens muskler og ledd til bevegelseskjede.

Kjedene følger kroppens 4 grunnbevegelser :

Fleksjon (bøy)

Ekstensjon (strekk)

Innoverrotasjon

Utoverrotasjon

Spenninger i kjedene viser hvordan et reaksjonsmønster kan sette seg fast, og slik danne et ugunstig spenningsmønster i kroppen. Over tid vil dette spenningsmønsteret danne et galt bevegelsesmønster. Dette vil få muskler til å trekke seg sammen og begrense normale bevegelser ut til muskler og ledd. Som et resultat vil kroppen danne overspent og underspent muskulatur. Veien derfra til akutt og kronisk smerte, blir kort.

 Hvordan kjedene er delt opp

Det er fire ytre kjeder som jobber agonistisk og antagonistisk, med hhv fleksjon, ekstensjon, innoverrotasjon og utoverrotasjon.

Det finnes også to indre kjeder som jobber synergistisk. Disse danner kjernemuskulaturen og er flettet inn i hverandre. En av kjedene utfører en ekstensjon( strekk ) i ryggsøylens lengderetningen. Den andre av de indre kjedene utfører en fleksjon ( bøy) av ryggsøylen.

Kjernemuskulaturen medvirker til å danne kurvene i ryggsøylen.

Gjennom Natural Movement kurs vil du få lære deg å lese hvordan en forkortet og spent kjede, begrenser annen bevegelse og danner en svak kjede et annet sted. Enhver ubalanse mellom kjedenes bevegelse vil skape symptomer og plager.

Kjedene har sitt opphav i G.D.S-metoden. Denne metoden ble utviklet i 1950 –årene med teorien om at kroppens muskler og aponevroser er vevd sammen og danner muskelkjeder.   Fysioterapeut/ osteopat Gudelieve Denys-Struf fra Belgia har videreutviklet denne kunnskapen, og satt det sammen i system i seks muskelfamilier.

AL_PL

Her ser du tegninger på to av de ytre muskel-og leddkjedene og samspillet
mellom kjedene:

Muskel-og leddkjeden AL (til venstre), består av musklene som roterer innover
og  jobber (antagonistisk) mot musklene i PL-kjeden, musklene som roterer utover.

Musklene i den innover roterende kjeden følger kroppen anteriort/lateralt.

Musklene i den utover roterende  kjeden følgerkroppen, posteriort/lateralt.

IMG_1056

Les mer om Merete Brenne >