Strekkøvelser som påvirker samspillet mellom overspent og underspent muskulatur

Uttøyningsøvelser1

 

Strekk- og uttøyningsøvelser

Løsner på muskelspenninger og aktiverer svak muskulatur.

Når overspent/ kort muskulatur normaliseres ved at den tøyes ut og forlenges, vil det føre til gode muskulære «ringvirkninger», ved at underspent/ svak muskulatur andre steder i kroppen blir aktivert.

Slik blir muskel- og leddfunksjonen optimalisert og kroppens bevegelsessystem balanseres.

For å få optimal effekt av øvelsene må de tilpasses den enkeltes spenningsmønster.  

NB!

Det gir INGEN EFFEKT å strekke svak muskulatur.  

Derfor er det kun kontrahert/ kort muskulatur vi tøyer ut med de tilpassede øvelsene.