Strekkøvelser som påvirker samspillet mellom overspent og underspent muskulatur

Uttøyningsøvelser1

Et uttøyningssystem som påvirker samspillet mellom overspent -og underspent muskulatur Slik at kroppens bevegelsesystem kommer i balanse. 

Overspent muskulatur er kontraherte muskler som har blitt korte og stramme fordi de ikke har sluppet kontraksjonene sin etter en bevegelse, reaksjon eller har forkortet seg for å hjelpe en kropp til å være i balanse når tyngde og balansepunkt er forskjøvet. Når en muskel blir overspent (kort og sterk), dannes det underspent (strekt og svak) i motsatt bevegelsessystem. Derfor er det viktig individuell tilpasset uttøyning. En strekt svak muskel må ikke tøyes på.

Natural Movement metoden lærer deg å bruke enkle og meget effektive strekkøvelser som er satt sammen til et system og tilpasset den enkeltes behov. Når vi setter uttøyningøvelse i et system og bruker strekkøvelsene i nmb- metoden, Vil du klare løsne på ulike spenningsmønstre i kroppen  med et effektivt og varig resultat.

Når disse strekkøvelsene brukes på overspent (kort og sterk) muskulatur, vil øvelsen være svært effektive, og utgjøre et viktig verktøy som kan gi et varig og godt resultat. Blir uttøyningsøvelsene utført på korrekt måte, vil musklene forlenges og spenningen vil slippe. Da oppnås økt bevegelighet og bedret muskelfunksjon.

For at bevegelighet og muskelfunksjon skal få et mer varig resultat, må man ha kunnskap om hvilke muskler som skal tøyes ut og forlenges, i hvilken rekkefølge musklene bør tøyes ut, og hvilke uttøyningsøvelser man skal bruke. Når overspent/ kort muskulatur normaliseres ved at de tøyes ut og forlenges, vil det føre til gode muskulære «ringvirkninger», nemlig at underspent/ svak muskulatur annet sted i kroppen blir aktivert. At man arbeider med en korrekt forståelse om hvordan samspillet fungerer mellom hyper-tone og hypo-tone muskler, er derfor essensielt for å kunne oppnå varige resultater.

Erfaring viser dessverre at det gir forholdsvis liten effekt bare å tøye ut én og én muskel isolert sett, uten å ta hensynet til det delikate samspillet som muskler, fascia m.m utgjør i kroppen. På den annen side vil uttøyningsøvelser som ivaretar flere muskler som utfører samme bevegelsesretning i kroppen, gi en helt annen og mer varig positiv effekt. De mest effektive uttøyningsøvelsene jeg kjenner til, er uttøyningsøvelsene for muskel- og leddkjedene i kroppen.

Hvorfor er det så viktig å forstå og ta hensyn til samspillet mellom overspent og underspent muskulatur? Et eksempel: Det hjelper lite å tøye for å prøve å forlenge de musklene og bindevev som kjennes korte og stramme, når det ofte vil være muskler med motsatt funksjon (det antagonistiske muskelsystemet) som er opphavet til problemet. Som resultat vil da effekten utebli og i tillegg risikerer man at musklene forkortes ytterligere og at spenningen forverrer seg.

Kunnskapen om samspillet mellom overspent og underspent muskulatur og hvordan det unike uttøyningssystemet hjelper til med å tilbakestille kroppen til dens naturlige bevegelsessystem. – Det er dette Natural Movement handler om!