Om meg

meretebrenne150

Min vei gjennom en kunnskapssøken og empirisk erfaring, til utviklingen av behandlingsformen Natural Movement.

Merete Brenne

I løpet av de 30 årene jeg har jobbet med klienter, har jeg opparbeidet meg viktig og nyttig erfaring om hva som kan forårsaker forskjellige muskel- og skjelettplager, utbrenthet, stresslidelser, begrensninger i pustens bevegelse og dårlig kroppsholdning. Jeg har sett hvordan livet vi lever kan sette seg fast i musklene som «minner» som kroppen «sparer på», og at dette kan føre til begrensninger i kroppens bevegelses- og pustemønster. Jeg har alltid vært opptatt av hvordan alt henger sammen, og behandler derfor klientens plager utfra dette.Med min tidligere bakgrunn som  terapeut innen kopping og lymfedrenasje) har jeg bygget opp en god kunnskapsplattform om kretsløpet/lymfesystemet, forskjellig type ødem/hevelser og betennelsestilstander, som kan oppstå i hud og annet type vev.

Klientarbeid som massasjeterapeut  fra Axselsons har gitt meg erfaring og platformen jeg har trengt for å bygget kunnskapen  innen forebygging og behandling av kroniske muskel- og skjellettsymptomer, belastningsplager og idrettsskader på personer i alle aldre, for mosjonister så vel som toppidrettsutøvere.

Jeg har også lang erfaring med tradisjonell uttøyning, har utviklet yogakurs i samarbeid med yogalærer Daniel Gjerde, og har også hatt egen yogapraksis over flere år.

Pust/diafragma

Gjennom kurs og utdannelse i respirasjonsdiagnostisk analyse og behandlingsmetodikk hos Linda Grønhaug, sangpedagog (Stemme-energi) og enhetsterapeut, har jeg lært om optimal pust (hvordan puste uten begrensninger), og hvordan et stramt diafragma og holdt pustemønster kan begrense forskjellige viktige funksjoner i kroppen, deriblant bevegelsesmønsteret.

Empirisk viten -en spennende tid

Jeg har gjennom årene som terapeut samarbeidet med en vid rekke av fag-grupper, som kiropraktorer, pustepedagoger, fysioterapeuter, akupunktører, lærere fra Grønland qigong og taiji senter og forskjellige yoga miljøer, men det var gjennom samarbeidet med psykomotorisk fysioterapeut Gabor Dalnoki jeg endelig fikk lønn for all min kunnskapssøken og fikk satt «alle brikkene på plass», og ble bevisst det bevegelsessystemet som nå utgjør plattformen for utdannelsen innen Natural Movement.

Jeg fikk endelig (etter 10 år som terapeut) en mer håndfast forklaring på dette unike bevegelsessystemet jeg selv hadde begynt å oppdage, og behandle etter, gjennom min klientpraksis. Dette har vært en gave som jeg ønsker å dele videre med fagprofesjoner innen mental og fysisk helse.

Kunnskapen tar form

Muskel- og leddkjedene har sitt opphav i G.D.S.-metoden, som Francoise Meziers (Belgia) utviklet og lanserte rundt år 1950. Hans teori var at kroppens muskler og aponevroser er vevd sammen og danner muskelkjeder. Fysioterapeut/osteopat Gudelieve Denys-Struf (Belgia) har videreutviklet denne kunnskapen, og satt det sammen i et system om seks muskelfamilier (eller kjeder), som kroppen uttrykker seg gjennom. Når spenninger får dominere, vil det vises i seks ulike typologier, som «låser» forskjellige deler av kroppen. Kroppens bevegelighet reduseres og dette markeres av spesifikke bevegelses-uttrykk.

Niek Brouw har utvidet og arbeidet videre med G.D.S.- metoden ved å inkludere psykomotorikkens utvikling fra barn til voksen. Hans arbeid er også grunnlaget for behandlingsposisjonene i behandlingsgangen og uttøyningsøvelsene som er skreddersydd for kjedene.

Holdningsøvelsene, fra liggende til stående, kommer fra dispokinetisk metode, utviklet av fysioterapeut og pianist G. O. Klashorst. Metoden har blant annet har hjulpet musikere å få bedre spilleteknikker og dermed unngå plager.

Etter å ha fordypet meg i kjedene i flere år, har jeg nå utviklet en egen metodikk og skrevet to lærebøker, for å forebygge og behandle muskel- og skjelettplager, stresslidelser, og faktisk også utbrenthet. Metoden er basert på G.D.S.-metoden http://www.methode-gds.com/accueil.html,                   N. Brouws metode http://www.vitaal.nl/,   og                                                   dispokinetisk metode. I tillegg er kunnskapen om optimal pust og hva som begrenser pusten, hentet fra Linda Grønhaug.

Den videregående utdannelsen innen Natural Movement bygger på min egen metodikk, i tillegg til kunnskapen om et bevegelses-system, «baner» som følger naturlig bevegelse og går gjennom kroppen, og forbinder muskler og ledd til muskel- og leddkjeder (også kalt bevegelses-kjeder). Systemet har blitt utviklet slik at man kan lære å lese hvordan et symptom og en plage kan oppstå og hvordan man skal gå fram for å behandle dette.

Den nye forståelsen

En plage eller et symptom vil ikke sitte bare lokalt, men i hele bevegelsesapparatet. Plagen eller symptomet oppstår på grunn av et galt bevegelsesmønster. Forstyrrelser i balansen mellom kropp og sinn vil avstedkomme endringer i bevegelseskjedene. Spenninger og ubalanser vil altså over tid få feste i vårt bevegelsesmønster.

Grunnlaget for de spesifikke plagene vi får, blir lagt fra vi begynner å spire og gro i mors mage, og frem til vi er ca. 18-20 år.

Som kursdeltager vil du få lære å justere og korrigere ditt eget bevegelsesmønster ved hjelp av øvelser og en behandlingsteknikk, som er skreddersydd for dette.

Du som er terapeut kan deretter bruke metoden som et verktøy for å hjelpe andre mennesker.

Denne metodikken vil hjelpe deg til å lære å lese kroppen på en ny måte, slik at du kan gjøre forandringer i bevegelsesmønsteret og kunne komme i balanse på de nødvendige plan.

Naturlig bevegelse i kroppen naturlig og fri bevegelse i livet.

Artikler:

Aftenposten – Massasjeterapi får musklene på gli.
A-magasinet – Massasjeterapeuten MNMF.

IMG_1102 IMG_1099 IMG_1098