Psykomotorikk og typologi

Typologi_AL_PL_AP

TYPOLOGI

En typologi er betegnelsen på en gitt kombinasjon av forskjellige trekk innen kropps-form –språk og uttrykk, holdning og reaksjonsmønstre. Hver typologi inneholder forskjellige «kjennetegns-trekk» som vises i indre og ytre reaksjonsmønstre, både rent muskulært (fysisk) og ved annen type reaksjon (psykisk, mental, utstråling)

Det er seks ulike typologier, og disse utgjør seks forskjellige reaksjonsmønstre.

Alle er vi forskjellige; vi ser forskjellig ut rent utseendemessig og vi reagerer forskjellig på situasjoner vi opplever. Fordi vi på denne måten er sammensatt av ulike «deler» (fysisk/muskulært, mentalt/psykisk, reaksjonsmessig, og så videre), og disse delene er et resultat av (og summen av) gener, oppvekstsvilkår, selvbilde, og den enkeltes kommunikasjon med omverdenen, vil vi derfor kunne kjenne oss igjen i, ikke bare i én av, men i flere av typologiene. Dette er helt naturlig, og det er derfor også naturlig at vi

reagerer forskjellig på ulike situasjoner vi opplever.

I psykologien nevnes ”flight-fightmekanismen” (flykt eller sloss). Dette kan ofte ses ved at personen har trukket kroppen i en bevegelsesretning, som bøy/strekk i innover- eller utover-rotasjonen. I tillegg har vi freeze (frys). Det er i sistnevnte, freeze, man blir holdt igjen og et spenningsmønster/traume kan oppstå.

PÅ KURSET LÆRER DU Å LESE HVORDAN ULIKE REAKSJONSMØNSTRE KAN SETTE SEG FAST Å BEGRENSE EN ELLER FLERE BEVEGELSES RETNINGER I KROPPEN.
DETTE VISES I FORSKJELLIGE SPENNINGSMØNSTER, SOM IGJEN KAN SLÅ UT SOM SMERTER OG SYMPTOMER I KROPPEN.

På bildet over ser vi hvordan muskelspenninger har fått lov til å dominere i tre muskel- og leddkjeder. Dette vises gjennom tre typologier:

Personen helt til venstre:

Her dominerer musklene i den innoverroterte muskel- og leddkjeden (AL-kjeden). 
Blir den begrensede bevegelsen i kroppen utoverrotasjon (musklene i den
utoverroterte muskel- og leddkjeden (PL-kjeden).

Psykomotorisk: introvert, ikke sjenert, men opptatt av sin indre verden, liker ikke å stikke seg frem i sosiale sammenhenger.
Musklene i den innoverroterte kjeden bruker du når du mottar noe fysisk, for eks. en håndball. Påvirker hvordan du tilegner deg
kunnskap/ hvordan verden kommuniserer med deg. Mennesker med et slikt uttrykk trenger litt tid for seg selv. Spenninger i
denne kjeden forsterker uttrykket og innoverrotasjonen.

Personen i midten:

Når musklene i den utoverroterte muskel- og leddkjeden (PL-kjeden) dominerer.
Blir den begrensede bevegelsen i kroppen innoverrotasjonen (AL-kjeden).

Psykomotorisk: Ekstrovert, en person som er utadvendt og liker å stikke seg frem i sosiale sammenhenger.
Mennesker med et slikt uttrykk trenger å omgås med andre mennesker, være sosiale.

Den utoverroterende kjeden bruker du når du fysisk kaster noe fra deg, f. eks. en fotball. Når du skal uttrykke deg selv
og fortelle hva du vet.

Spenninger i denne kjeden forsterker dette uttrykket og utoverrotasjonen.

Personen til høyre:

Når muskel- og leddkjeden som gjør en fleksjon/ bøy,  AM-kjeden dominerer i kroppen. Blir den begrensede bevegelsen i kroppen musklene
som gjør en ekstensjon (strekk), nemlig musklene i PM-kjeden.

Psykomotorisk: En person som har kontakt med sitt indre. En person som har gjort seg liten, eller har vært redd.
Mennesker med dette utrykket kan trenge tid litt tid til å åpne seg.