Et unikt uttøyningssystem som påvirker samspillet mellom overspent og underspent muskulatur

Uttøyningsøvelser1

 

Et unikt uttøyningssystem som påvirker samspillet mellom overspent og underspent muskulatur

 

På kurs i Natural Movement lærer du å bruke enkle og meget effektive uttøyningsøvelser som er satt sammen til et unikt system og tilpasset den enkeltes behov. Med dette systemet kan vi oppnå balanse og løsne på kroppens gamle reaksjons- og spenningsmønstre.

 

Når disse uttøyningsøvelsene benyttes på forkortede og spente muskler, vil de være svært effektive, og utgjøre et viktig verktøy som kan gi et varig og godt resultat. Blir uttøyningsøvelsene utført på korrekt måte, vil musklene forlenges og spenningen vil slippe. Da oppnås økt bevegelighet og bedret muskelfunksjon.

For at bevegelighet og muskelfunksjon skal få et mer varig resultat, må man ha kunnskap om hvilke muskler som skal tøyes ut og forlenges, i hvilken rekkefølge musklene bør tøyes ut, og hvilke uttøyningsøvelser man skal bruke. Når overspent/ kort muskulatur normaliseres ved at de tøyes ut og forlenges, vil det føre til gode muskulære «ringvirkninger», nemlig at underspent/ svak muskulatur annet sted i kroppen blir aktivert. At man arbeider med en korrekt forståelse om hvordan samspillet fungerer mellom hyper-tone og hypo-tone muskler, er derfor essensielt for å kunne oppnå varige resultater.

 

Erfaring viser dessverre at det gir forholdsvis liten effekt bare å tøye ut én og én muskel isolert sett, uten å ta hensynet til det delikate samspillet som muskler, fascia m.m utgjør i kroppen. På den annen side vil uttøyningsøvelser som ivaretar flere muskler som utfører samme bevegelsesretning i kroppen, gi en helt annen og mer varig positiv effekt. De mest effektive uttøyningsøvelsene jeg kjenner til, er uttøyningsøvelsene for muskel- og leddkjedene i kroppen.

 

Hvorfor er det så viktig å forstå og ta hensyn til samspillet mellom overspent og underspent muskulatur? Et eksempel: Det hjelper lite å tøye for å prøve å forlenge de musklene og bindevev som kjennes korte og stramme, når det ofte vil være muskler med motsatt funksjon (det antagonistiske muskelsystemet) som er opphavet til problemet. Som resultat vil da effekten utebli og i tillegg risikerer man at musklene forkortes ytterligere og at spenningen forverrer seg.

 

Kunnskapen om samspillet mellom overspent og underspent muskulatur og hvordan det unike uttøyningssystemet hjelper til med å tilbakestille kroppen til dens naturlige bevegelsessystem. – Det er dette Natural Movement handler om!